Doradztwo i analizy finansowe

Doradztwo i analizy finansowe
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie biznes-planów i wniosków kredytowych
• optymalizacja źródeł finansowania przedsiębiorstwa
• doradztwo w zakresie leasingu
• opracowania studiów opłacalności oraz możliwości inwestycji
• wycena przedsiębiorstw dla potrzeb procesów przekształceń i inwestycji   kapitałowych
• analiza systemów finansowych , organizacji i zarządzania