Oferta i Usługi

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów –wszystkie rodzaje działalności
• Obsługa spółek z kapitałem zagranicznym
• Prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
• na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
• Obsługa kadrowo-płacowa firm
• doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
• Opracowanie polityki rachunkowości
• rozliczania w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT,
• sporządzania sprawozdań finansowych,
• opracowywaniu wniosków kredytowych,
• Projektowanie Zakładowego Planu Kont
• sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
• reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
• Współpraca z Blue Tax Group (dotacje unijne, audyty, doradztwo prawne)
• Ryczałt ewidencjonowany
• Różne usługi dodatkowe