Inne usługi

Inne usługi
• rejestracja działalności gospodarczej
• sporządzanie umów cywilnoprawnych
• doradztwo prawno-gospodarcze
• obsługa prawna
• leasing
• kredyty
• faktoring
• controlling
• fundusze inwestycyjne
• dotacje unijne
• rejestracja spółek
• wyprowadzanie zaległości
• rozliczanie inwestycji
• wnioski kredytowe
• biznes plany
• sporządzanie sprawozdań statystycznych
• ubezpieczenia
• doradztwo na telefon na każde żądanie ( konieczne podpisanie umowy i ustalenie miesięcznej kwoty ryczałtu „za gotowość” )
• inne usługi biurowe

Część tych usług wykonujemy poprzez Blue Tax Group S.A., z którą mamy umowę partnerską • obsługa prawna, leasing, factoring, fundusze unijne, fundusze inwestycyjne i dotacje unijne, ubezpieczenia
Współpraca z Blue Tax Group

Blue Tax Group S.A. działa na rynku od 16 lat. Od lutego 2008 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku „NewConnect”. Zważywszy, że intencją BTG S.A. jest zbudowanie i rozwój silnej ogólnopolskiej grupy firm świadczących kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z zakresu MSP (małe, średnie przedsiębiorstwa), o najwyższej jakości i spełniające oczekiwania Klientów.

Blue Tax Group S.A. świadczy szeroką ofertę dodatkowych usług, które są doskonałym uzupełnieniem do podstawowych usług świadczonych przez nasze biuro dla przedsiębiorstw z zakresu MSP.

Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy przedstawić Państwu wraz z naszym Partnerem Blue Tax Group S.A. naszą propozycję współpracy w następujących dziedzinach życia gospodarczego:

1. doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;
2. usługi i produkty finansowe takie, jak:
• kredyt,
• leasing,
• faktoring,
3. doradztwo prawno-gospodarcze;
4. usługi badania sprawozdań finansowych;
5. usługi z zakresu rynku kapitałowego;
6. usługi z zakresu szkoleń i doradztwa personalnego.

http://www.grupa.bluetax.pl