Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe
• elastyczna optymalizacja wysokości należności podatkowych
• optymalizacja formy podatkowo • prawno • organizacyjnej Klienta
• doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych
• udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych
• ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście opodatkowania
• wdrażanie i doradztwo w zakresie oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie firmy
• pośrednictwo w zakładaniu firm w tzw. rajach podatkowych