Usługi Księgowo-Rachunkowe

Usługi Księgowo-Rachunkowe
• prowadzenie Ksiąg Rachunkowych i podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
• prowadzenie ewidencji VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach skarbowych
• wyprowadzanie zaległości podatkowych
• Sporządzanie i analizowanie bilansu, rachunku zysków i strat
• prowadzenie ewidencji magazynowych-rozliczanie stanów magazynowych i remanentowych
• sprawdzanie i uzupełnianie raportów kasowych-sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia
• opracowanie i wdrożenie planu kont-rozwiązywanie problemów podatkowych i rachunkowych
• sporządzanie sprawozdań do Wojewódzkich Urzędów Statystycznych
• sporządzanie okresowych raportów według wzorów i wymagań Klienta
• weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby / firmy trzecie, identyfikacja i eliminacja błędów
• projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacji pionów księgowo-finansowych (plan kont, obieg dokumentów, instrukcje kasowe, regulaminy, kontrola wewnętrzna)
• przygotowanie dokumentacji do kontroli i współpraca z rewidentem podczas badania ksiąg
• Reprezentowanie Klienta w urzędach
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
• Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
• Sporządzanie deklaracji do GUS