Usługi Kadrowo-Płacowe i rozliczeń z ZUS

Usługi Kadrowo-Płacowe i rozliczeń z ZUS
• rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
• pomoc w sytuacjach sporu z pracownikiem
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych
Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło)
Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, przygotowywanie przelewów
Sporządzanie zeznań rocznych pracowników