Uruchomienie / rejestracja działalności

Uruchomienie/rejestracja działalności
• Doradztwo dotyczące wad i zalet poszczególnych form prawnych działalności
• Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy działalności
• Omówienie zasad i terminów związanych z prowadzeniem działalności
• Opracowanie polityki rachunkowości
• Wypełnienie wniosku CEIDG,RG-1
• Przygotowanie formularza VAT-R
• Sporządzenie deklaracji do ZUS